Tại sao lập kế hoạch tài chính lại quan trọng cho tương lai chúng ta

Kế hoạch tài chính?

Hầu hết mọi người nghĩ rằng kế hoạch tài chính chỉ dành cho người giàu. Họi hỏi : “Tại sao tôi cần lập kế hoạch tài chính?. Không có gì có thể hơn sự thật. Bạn hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại của bạn và bạn sẽ biết được nên làm như thế nào.

Kế hoạch tài chính phong phú hay nghèo nàn, lớn hay nhỏ, có thể mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Cũng giống như tất cả mọi người cần phải gặp bác sĩ tại một số thời điểm trong cuộc sống.

Kế hoạch và nhu cầu cần thiết là như nhau. Các con số có thể thay đổi. Nhưng mọi người đều có thu nhập, chi phí, tài sản và cả nợ. Ngoài ra, chúng ta cũng có những rủi ro ẩn chứa trong cuộc sống. Chúng ta đều yêu con cái chúng ta như nhau.

Vì vậy, chúng ta cần lập kế hoạch tài chính tương lai cho chúng. Trên thực tế, những ở tầng lớp trung lưu có thể hưởng rất nhiều lợi ích bằng cách tuân thủ theo một kế học tài chính khoa học để đầu tư thường xuyên cho họ.

Chúng ta cần bảo đảm tương lai cho con cái chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng rủi ro sẽ không bao giờ xảy ra với họ, cho đến khi họ bị tại nạn bất ngờ. Và điều đơn giản nhất là thẻ bảo hiểm y tế họ cũng không có. Lúc đó, tiền viện phí sẽ là gánh nặng sau này.

Dưới đây là lý do tại sao bạn cần một kết hoạch tài chính để bảo đảm tương lai của bạn và con cái bạn.

1. Quản lý thu nhập

Có thể quản lý thu nhập hiệu quả hơn thông qua lập kế hoạch. Quản lý thu nhập giúp bạn hiểu số tiền bạn sẽ cần cho các khoản thanh toán, các khoản chi tiêu và tiết kiệm hằng tháng khác.

2. Dòng tiền tốt hơn

Tăng dòng tiền bằng cách theo dõi cẩn thận các chi tiêu và chi phí của bạn. Tìm thêm các công việc bán thời gian khác, viết lách, web,… chi tiêu thận trọng và ngân sách cẩn thận sẽ giúp bạn giữ thật nhiều tiền mặt khó kiếm được hơn.

3. Vốn đầu tư cao hơn

Tăng dòng tiền, có thể dẫn đến tăng vốn. Cho phiép bạn xem xét các khoản đầu tư để cải thiện tình hình tài chính tổng thể của bạn.

4. Bảo đảm cho tương lai

Khi bạn có kế hoạch tài chính, bạn sẽ biết được cần bao nhiêu cho bảo hiểm, bao nhiêu cho tiết kiệm và bao nhiêu cho dự phòng khẩn cấp.

Trên đây là một số gợi ý và lý do tại sao bạn nên có một kế hoạch tài chính. Không quan trọng là con số, quan trọng là thói quen. Nếu bạn đang tìm một công ty bảo đảm tài sản và sức khoẻ của bạn thì bạn có thể xem qua 2 công ty sau.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hồ Văn Hải
Logo